Thông tin

Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Đơn điệu
  Bình thường
  Ý kiến khác

  Ảnh ngẫu nhiên

  Anh_Van_Giao_Tiep_Cho_Nguoi_Hoan_Toan_Mat_Goc___Ruby_Thao_Tran.flv NoiNayCoAnhSonTungMTP4772041.mp3 Bai_lam_so_3.flv Bai_thi_so_2.flv Bai_lam_so_1.flv Earth_hour_is_not_turn_off_lights_and_burn_candles.jpg Loan_dem_giang_sinh_2012.swf Giac_mo_trua8.swf Trian1.swf Tim_ve_dai_duong.swf Hatinhminhthuong.swf Kiniemmaitruong.swf Hmtuht.swf CRVIETNAM.swf QuehuongtoiB.swf VMai_chucmung831.swf 1329139651_17.jpg H_n_year_ht.swf Khuc_nhac_giang_sinh1.swf

  Thành viên trực tuyến

  2 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với Chào mừng bạn đến với website của Đoàn Thị Hồng Điệp.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
  Gốc > Hướng dẫn bài học > Lịch sử lớp 9 >

  Sử 9 Bài31 – VIỆT NAM TRONG NĂM ĐẦU SAU ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

   Sử  9 Bài31 – VIỆT NAM TRONG NĂM ĐẦU SAU ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

   

  luoc_do_hanh_chinh_vn_500 

  Lược đồ hành chánh  nước Công Hoà Xã Hội chủ nghĩa Việt  Nam

  I. Tình hình 2 miền Bắc – Nam  sau đại thắng mùa xuân 1975.

  * Miền Bắc:

  + Thuận lợi:Từ 1954  đến  1975 ,CM XHCN miền Bắc đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện. Bước đầu xây dựng cơ sở vật chất cho CNXH.

  + Khó khăn:  Hậu quả chiến tranh nặng nề.Nhiều làng mạc, ruộng đồng bị tàn phá.50 vạn ha đất bị bỏ hoang.1 triệu ha rừng bị chất độc và bom đạn.Hàng triệu người thất nghiệp.

  * Miền Nam:

  + Thuận lợi:Miền Nam hoàn toàn giải phóng.Chế độ thực dân mới và  chính quyền Sài gòn hoàn toàn sụp đỗ.

  + Khó khăn:Kinh tế miền Nam phát triển theo hướng TBCN, nhưng vẫn là kinh tế nông nghiệp lạc hậu, sản xuất nhỏ, phân tán, mất cân đối, lệ thuộc bên ngoài. Nhiều tệ nạn xã hội  còn tồn tại.

  Tóm lại :

  -  Chấm dứt tình trạng chia cắt .

  - Hai miền Nam – Bắc đều phải khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế để đi lên CNXH.-  Mở ra kỷ nguyên mới :độc lập – tự do- chủ nghĩa  xã hội

  tau_thong_nhat

  Đoàn tàu Thống nhất Bắc Nam


  II. Khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế – văn hóa ở 2 miền đất nước.

  1.  Ở Miền Bắc:

  - Giữa 1976 căn bản hoàn thành và khắc phục kinh tế.

  - Thực hiện kế hoạch nhà nước 6 tháng cuối 1975 và 6 tháng đầu 1976 có nhiều tiến bộ.

  - Làm trọn nghĩa vụ hậu phương đối với cả nước với Lào và Cam pu chia trong tình hình mới.

   

  2. Miền Nam:

  -Tiếp quản vùng mới giải phóng.

  - Chính quyền  cách mạng và các đoàn thể quần chúng nhanh chóng được thiết lập.

  - Hàng triệu đồng bào được hồi hương.

  -  Xóa bỏ bóc lột phong kiến.

  - Quốc hữu hóa ngân hàng.Phát hành tiền mới.

  -Khôi phục nông nghiệp, công nghiệp.

  - Các hoạt động giáo dục văn hóa, xã hội được tiến hành.

   quoc_huy_01

   Quốc Huy của nước Cộng Hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam

  III. Hoàn thành thống nhất đất nước (1975 – 1976).

  - Đáp ứng nguyện vọng của nhân dân cả nước.

  -25-4-1976 Tổng tuyển cử trong cả nước .

  - Kì họp lần 1 của Quốc hội khóa VI đã quyết định (24-6 đến 3-7-1976)

  + Chính sách đối nội và đối ngoại của nước VN thống nhất.

  + Đổi tên nước là : CHXHCNVN. ( từ ngày 2-7-1976)

  + Quyết định: Quốc huy, Quốc kì, Quốc ca.

  + Thủ đô: Hà Nội.

  + Thành phố Sài gòn - Gia Định đổi là thành phố Hồ Chí Minh .

  + Bầu ra các cơ quan lãnh đạo và chức vụ cao nhất của nhà nước.

  + Bầu Ban Dự thảo Hiến pháp.

  - Ở địa phương:

       + Tổ chức thành 3 cấp: Cấp tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương . Cấp huyện và tương đương. Cấp xã và tương đương.

   

  Như vậy kì họp của Quốc hội khóa VI đã hoàn thành thống nhất nhà nước về chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hóa – xã hội sẽ gắn liền với việc xây dựng CNXH trong cả nước.

   quoc_ca_01

  Bái hát Tiến quân ca của  Văn Cao

             

   Đoàn thị Hồng Điệp sưu tầm và biên tập


  Nhắn tin cho tác giả
  Đoàn Thị Hồng Điệp @ 06:03 04/01/2011
  Số lượt xem: 9801
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến