Thông tin

Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Đơn điệu
  Bình thường
  Ý kiến khác

  Ảnh ngẫu nhiên

  Anh_Van_Giao_Tiep_Cho_Nguoi_Hoan_Toan_Mat_Goc___Ruby_Thao_Tran.flv NoiNayCoAnhSonTungMTP4772041.mp3 Bai_lam_so_3.flv Bai_thi_so_2.flv Bai_lam_so_1.flv Earth_hour_is_not_turn_off_lights_and_burn_candles.jpg Loan_dem_giang_sinh_2012.swf Giac_mo_trua8.swf Trian1.swf Tim_ve_dai_duong.swf Hatinhminhthuong.swf Kiniemmaitruong.swf Hmtuht.swf CRVIETNAM.swf QuehuongtoiB.swf VMai_chucmung831.swf 1329139651_17.jpg H_n_year_ht.swf Khuc_nhac_giang_sinh1.swf

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với Chào mừng bạn đến với website của Đoàn Thị Hồng Điệp.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
  Gốc > Hướng dẫn bài học > Lịch sử 11- cơ bản >

  Sử 11 -Bài 4 :Các nước Đông Nam Á (cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX)

  Sử 11 -Bài 4 :Các nước Đông Nam Á (cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ  XX)

  dna_500thuoc_dia_cua_phuong_tay_500_01


  1. Quá trình xâm lược của chủ nghĩa thực dân vào các nước Đông Nam Á.

  * Nguyên nhân:

  Các nước tư bản cần thị trường, thuộc địa nên đẩy mạnh xâm lược thuộc địa.

  -Đông Nam Á có vị trí chiến lược quan trọng.
  - Giàu tài nguyên thiên nhiên, có nền văn hóa lâu đời.
  - Chế độ phong kiến  khủng hoảng . Kinh tế kém phát triển.

  -Khủng hoảng triền miên  về chính trị , kinh tế, xã hội               

  *Quá trình xâm lược:

  Tên các nước Đông Nam Á

  Thực dân

  Xâm lược

  Thời gian hoàn thành xâm lược

  In-đô-nê-xi-a

  Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Hà Lan

  Giữa XIX Hà Lan hoàn thành xâm chiếm và lập ách thống trị

  Phi-lip-pin

  Tây Ban Nha, Mĩ

  Giữa thế kỉ XVI Tây Ban Nha thống trị

  - Năm 1898 Mĩ chiến tranh với Tây Ban Nha, hất cẳng Tây Ban Nha khỏi Phi-lip-pin.

  - Năm 1899-1902 Mĩ chiến tranh  xâm lược  Philíppin, biến quần đảo, này thành thuộc điạ của Mĩ.

  Miến Điện

  Anh

  Năm 1885 Anh thôn tính Miến Điện

  Ma-lai-xi-a 

  Anh

  Đầu thế kỉ XIX Mã - lai trở thành thuộc địa của Anh

  Việt Nam - Lào- Cam-pu-chia

  Pháp

   Cuối thế kỉ XIX, Pháp hoàn thành xâm lược 3 nước Đông Dương

  Xiêm (Thái Lan)

  Anh - Pháp tranh chấp

  Xiêm vẫn giữ được độc lập

   dna_500_01

  Lược đồ Đông Nam Á cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX


  2. Phong trào chống thực dân Hà Lan của nhân dân In-đô-nê-xi-a.

  * Chính sách thống trị thực dân Hà Lan đã làm bùng nổ nhiều cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

  * 1825-1830:Cuộc khởi nghĩa A - chê do hoàng tử Di-pô-nê-gô-rô  vương quốc Yogyacata lãnh đạo,được đông đảo nhân dân trên đảo Giava và các đảo khác đi theo,  là cuộc nổi dậy lớn nhất của người Inđônêxia hồi đầu thế kỉ XIX.

  * Cuộc khởi nghĩa nông dân do Sa-min lãnh đạo năm 1890

  *Các tổ chức chính trị của công nhân ra đời như: Hiệp hội công nhân đường sắt (1905), Hiệp hội công nhân xe lửa (1908). Tháng 12/1914, Liên minh xã hội dân chủ Inđônêxia ra đời nhằm tuyên truyền  chủ nghĩa Mác trong công nhân đặt cơ sở cho Đảng Cộng sản ra đời (5/1920). Giai cấp tư sản dân tộc, tầng lớp trí thức tiếp thu tư tưởng dân chủ tư sản châu Âu, đóng vai trò nhất định trong phong trào yêu nước ở Inđônêxia đầu thế kỉ XX. Vì vậy phong trào yêu nước mang màu sắc mới theo khuynh hướng dân chủ tư sản với sự tham gia của công nhân và tư sản.

   dipone_go_ro_500

  Pangeran Diponegoro  lãnh đạo phong trào cách mạng ở Indonesia 1825-1830

   khoi_ngha_a_che_-_indonexia_500

  Khởi nghĩa A - chê


  3. Phong trào chống thực dân ở Phi-lip-pin.
  * Nguyên nhân :

  - Thực dân Tây Ban Nha đặt ách  thống trị  trên 300 năm ở Philíppin, khai thác bóc lột triệt để tài nguyên và sức lao động .

  -Mâu thuẫn giữa nhân dân Philíppin  và thực dân Tây Ban Nha ngày càng gay gắt dẫn đến  phong trào đấu tranh bùng nổ.

  * Phong trào đấu tranh:

  - Năm 1872 có khởi nghĩa ở Ca-vi-tô, nghĩa quân làm chủ Ca-vi-tô được 3 ngày thì thất bại.

  -Vào những năm 90 của thế kỉ XIX, ở Philíppin xuất hiện 2 xu hướng chính trong phong trào giải phóng dân tộc.

  Nội dung

  Xu hướng cải cách

  Xu hướng bạo động

  Lãnh đạo

  - Hô-xê-Ri-dan

  -Bô-ni-pha-xi-ô

  Lực lượng tham gia

  “Liên minh Philíppin”, bao gồm trí thức yêu nước, địa chủ, tư sản tiến bộ, một số hộ nghèo

  “Liên hiệp những người con yêu quý của nhân dân” tập hợp chủ yếu là nông dân, dân nghèo thành thị

  Hình thức đấu tranh

  Đấu tranh ôn hòa

  Khởi nghĩa, vũ trang tiêu biểu là  cuộc khởi nghĩa tháng 8/1896

  Chủ trương đấu tranh

  Tuyên truyền, khơi dậy ý thức dân tộc, đòi quyền bình đẳng với người Tây Ban Nha.

  Đấu tranh lật đổ ách thống trị của Tây Ban Nha, xây dựng quốc gia độc lập.

  Kết quả - ý nghĩa

  Tuy thất bại nhưng Liên minh đã thức tỉnh, tinh thần dân tộc, chuẩn bị tư tưởng cho cao, tráo cách mạng sau này

  Khởi nghĩa tháng 8/1896 đã  giải phóng nhiều vùng, thành lập được chính quyền nhân dân, tiến tới thành lập nền cộng hòa.

   

  *Phong trào đấu tranh chống Mĩ:   

  + Năm 1898 Mĩ gây chiến với Tây Ban Nha hất cẳng Tây Ban Nha và chiếm Philíppin.

  + Nhân dân Philíppin anh dũng chống Mĩ đến  năm 1902 thất bại. Philíppin trở thành thuộc địa của Mĩ.

      bo_ni_facio_-philippin_400                                 

  BONIFACIO ( PHILIPPIN )

   ho_xe_ridan__philippin_400

  JOSE RIZAL- Hô-xê Ri-dan (Phi líp pin)

  4. Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của nhân dân Campuchia.
  * Bối cảnh Cam-pu-chia giữa thế kỉ XIX:

  - Trước khi bị Pháp xâm lược triều đình phong kiến Nô-rô-đôm suy yếu phải thần phục Thái Lan.

  - Năm 1863 Cam-pu-chia chấp nhận sự bảo hộ của Pháp. Năm 1884 Pháp gạt Xiêm, biến Cam-pu-chia thành thuộc địa của Pháp.

  - Ách thống trị của Pháp làm cho nhân dân Cam-pu-chia bất bình vùng dậy đấu tranh.

  * Phong trào đấu tranh chống Pháp của nhân dân Cam-pu-chia:

   

  Tên phong trào

  khởi nghĩa

  Thời gian

  Địa bàn hoạt động

  Kết quả

  Khởi nghĩa Si-vô-tha

  1861-1892

   Tấn công U-đong và Phnôm Pênh

  Thất bại

  Khởi nghĩa A-cha Xoa

  1863-1866

  Các tỉnh giáp biên giới Việt Nam, nhân dân

  Châu đốc (Hà Tiên) ủng hộ A-cha-xoa chống Pháp

  Thất bại

  Khởi nghĩa Pu-côm-bô

  1866-1867

  Lập căn cứ ở Tây Ninh (Việt Nam) sau đó tấn công về Cam-pu-chia kiểm soát Pa-man tấn công U-đong

  Thất bại

  -Nổ ra liên tục, có cuộc khởi nghĩa kéo dài tới 30 năm.

  -Các cuộc đấu tranh thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia,

  -Có sự ủng hộ của nhân dân Việt Nam, đặc biệt là trong cuộc khởi nghĩa của Pu-côm-bô được coi là biểu tượng về liên minh chiến đấu của nhân dân hai nước Việt Nam - Cam-pu-chia trong cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp.

   

  5. Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của nhân dân Lào đầu thế kỷ XX.

  * Bối cảnh lịch sử:

  -  Giữa thế kỉ XIX chế độ phong kiến suy yếu Lào phải thuần phục Thái Lan.

  - Năm  1893 bị thực dân Pháp xâm lược.

  Tên khởi nghĩa

  Thời gian

  Địa bàn hoạt động

      Kết quả

  Khởi nghĩa Pha-ca-đuốc

  1901-1903

  Xa-va-na-khet, Đường 9, Biên giới Việt - Lào

  Thất bại

  Khởi nghĩa  Ong Kẹo và Com-ma-đam

  1901-1937

   Cao nguyên Bô-lô-ven

  Thất bại

  Khởi nghĩa Châu Pa-chay

  1918-1922

  Bắc Lào, Tây Bắc Việt Nam

  Thất bại

  * Nhận xét:
  - Phong trào đấu tranh của nhân dân Lào, và Cam-pu-chia cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX diễn ra liên tục, sôi nổi nhưng còn mang tính tự phát.

  - Hình thức đấu tranh chủ yếu là khởi nghĩa vũ trang.

  - Lãnh đạo là các sĩ phu yêu nước và nông dân   

  *Kết quả:

  -Các cuộc đấu tranh đều thất bại do tự phát thiếu đường lối đúng đắn, thiếu tổ chức vững vàng.

  - Thể hiện tinh thần yêu nước và tinh thần đoàn kết của nhân dân 3 nước Đông Dương.


  6. Xiêm( Thái Lan ) giữa thế kỷ XIX – đầu thế kỉ XX.

  * Bối cảnh lịch sử:

  - Năm 1752 triều đại Ra-ma theo đuổi chính sách đóng cửa.

  - Giữa thế kỉ XIX đứng trước sự đe doạ xâm lược của phương Tây, Ra-ma IV (Mông-kút ở ngôi từ 1851-1868) đã thực hiện mở cửa buôn bán với nước ngoài.

  - Ra-ma V (Chu-la-long-con ở ngôi từ 1868 - 1910) đã thực hiện nhiều chính sách cải cách.

      ramav_400           

  Chu-la-long-con –Ra-ma V

  * Nội dung cải cách:

  - Kinh tế:

  + Nông nghiệp: để tăng nhanh lượng gạo xuất khẩu nhà nước giảm nhẹ thuế ruộng, xóa bỏ chế độ lao dịch.

  + Công thương nghiệp: khuyến khích tư nhân bỏ vốn kinh doanh, xây dựng nhà máy, mở hiệu buôn, ngân hàng

  - Chính trị:

  + Cải cách theo khuôn mẫu Phương Tây .

  + Đứng đầu nhà nước vẫn là vua.

  + Giúp việc có hội đồng nhà nước (nghị viện) .

  + Chính phủ có 12 bộ trưởng.

  - Quân đội, tòa án, trường học được cải cách theo khuôn mẫu phương Tây.

  - Về xã hội: xóa bỏ chế độ nô lệ , giải phóng người lao động.

  - Đối ngoại:

  + Thực hiện chính sách ngoại giao mềm dẻo.

  + Lợi dụng vị trí nước đệm .

  + Lợi dụng mâu thuẫn giữa 2 thế lực Anh - Pháp đã lựa chiều có lợi để giữ chủ quyền đất nước.

  *Tính chất:

  +Thái Lan phát triển theo hướng tư bản chủ nghĩa và giữ được chủ quyền độc lập.

  +Tính chất một cuộc cách mạng tư sản không triệt để.

                            
  Trong bối cảnh chung của châu Á, Thái Lan đã thực hiện đường lối cải cách, chính nhờ đó mà Thái Lan thoát khỏi thân phận thuộc địa giữ được độc lập.

   

  Đoàn thị Hồng Điệp sưu tầm và biên tập


  Nhắn tin cho tác giả
  Đoàn Thị Hồng Điệp @ 08:10 30/09/2011
  Số lượt xem: 321884
  Số lượt thích: 9 người (mai minh, huỳnh tâm đức, nguyễn huy hoạt, ...)
   
  Gửi ý kiến