Thông tin

Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Đơn điệu
  Bình thường
  Ý kiến khác

  Ảnh ngẫu nhiên

  Anh_Van_Giao_Tiep_Cho_Nguoi_Hoan_Toan_Mat_Goc___Ruby_Thao_Tran.flv NoiNayCoAnhSonTungMTP4772041.mp3 Bai_lam_so_3.flv Bai_thi_so_2.flv Bai_lam_so_1.flv Earth_hour_is_not_turn_off_lights_and_burn_candles.jpg Loan_dem_giang_sinh_2012.swf Giac_mo_trua8.swf Trian1.swf Tim_ve_dai_duong.swf Hatinhminhthuong.swf Kiniemmaitruong.swf Hmtuht.swf CRVIETNAM.swf QuehuongtoiB.swf VMai_chucmung831.swf 1329139651_17.jpg H_n_year_ht.swf Khuc_nhac_giang_sinh1.swf

  Thành viên trực tuyến

  32 khách và 1 thành viên
 • Hoàng Mai Thi
 • Chào mừng quý vị đến với Chào mừng bạn đến với website của Đoàn Thị Hồng Điệp.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
  Gốc > Bài viết > Chia sẻ kinh nghiệm >

  TÓM TẮT NIÊN BIỂU LỊCH SỬ VIỆT NAM


  Thời kỳ lịch sử


  Đặc điểm nổi bật

  Niên đại (năm)

                   Thời tiền sử GĐ đồ đá   (300.000-4.000) cách ngày nay
   Đồ đá cũ VH Sơn Vi (300.00-11.000)
   Đồ đá giữa VH Hòa Bình (11.000-9.000)
   Đồ đá mới VH Bắc Sơn (9.000-4.000)  
  GĐ đồ đồng   (4.000-2.500)cách ngày nay
  Sơ kỳ VH  Phùng Nguyên cách nay  4.000
  Trung kỳ VH  Đồng Đậu cách nay  3.300
   Hậu kỳ VH  Gò Mun cáh nay  3.100
  VH Đông Sơn cách nay  2.800
   Thời sơ  sử   Nhà nước Văn Lang (2.600-2.200) 
  cách ngày nay
    Nhà nước Âu Lạc 208T- 179T
    Nhà nước Chăm pa TK 7TCN
          Thời Bắc thuộc và chống Bắc thuộc Giai đoạn I   179TCN-43
        Nhà Triệu 179T-111T
  Nhà Tiền Hán 111TCN-8
  Nhà Tân 8-25
  Nhà Hậu Hán 25-220
  KN Hai Bà Trưng 40-43
  Giai đoạn  II   43-602
       -Nhà Ngô đô hộ 220-280
  -Nhà Tấn đô hộ 280-420
  -KN bà Triệu 248
  -KN  Lý Bí 544-602
  Giai đoạn  III   603-905
    -Nhà Tùy 602-618
  -Nhà Đường 618-905
  -KN Lý Tự Tiên & Đinh Kiến 687
  -KN  Mai Thúc Loan 722
  -KN Phùng Hưng 776-791
  -KN Dương Thanh 819-822
     Thời kỳ phong kiến tự chủ dân tộc GĐ xây dựng   905-1009
       -Họ Khúc 905-923
  -Họ Dương 931-938
  -Nhà Ngô 939-965
  -Nhà Đinh 968-980
  -Nhà Tiền Lê 980-1009
  GĐ hưng thịnh   1010-1527
    -Nhà Lý, QH: Đại Việt 1010-1225
  -Nhà Trần 1225-1400
  -Nhà Hồ, QH: Đại Ngu 1400-1407
  -Nhà Lê, QH: Đại Việt 1428-1527
  GĐkhủnghoảng   1527-1858
    GĐ Nam-Bắc triều 1527-1592 
  GĐ Đàng trong, 
  Đàng Ngoài
  1558-1786 
  -Phong trào Tây Sơn 1771-1801
  -Nhà Nguyễn 1802-1945
              Thời kỳ  từ 1858 đến 1975 GĐ trước 1930   1858-1930
      -Chương trình khai thác thuộc địa 1914-1925
  -Phong trào yêu nước dân chủ 1919-1926
  -Phong trào công nhân 1919-1925
  -VN Thanh niên CM Đồng chí hội 1925 
  -KN Yên Bái 1930
  -Ba tổ chức cộng sản 1929
  KCchốngPháp   1930-1954
     ĐCS  Việt Nam 3/2/1930
  PT Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931
  Cuộc vận động dân chủ 1936-1939
  Cuộc vận động CM tháng 8 1939-1945
  Tuyên ngôn độc lập 1945
  Xây dựng chính quyền Dân chủ 1945-1946
  -Chiến dịch Việt Bắc 1947
  -Chiến dịch biên giới 1950
  -Chiến dịch Điện Biên Phủ 1953-1954
  -Hiệp định Giơnevơ 1954
  KC chống Mỹ   1954-1975
    Phong trào Đồng Khởi 1954-1960
  Chống chiến tranh đặc biệt 1961-1965
  Chống chiến tranh cục bộ 1965-1968
  Chống Việt Nam hóa chiến tranh 1969-1973
  Chiến dịch Hồ Chí Minh 30/4/1975
  Hiệp định Pari 1973

  1975 đến nay
   
  Chiến thắng biên giới Tây
  Nam
   1978
  Đại hội Đảng 6 1986
  -Tham gia vào ASEAN 1997
  -Tham gia vào WTO 2006
   - GĐ      :    Giai đoạn
  - KN      :    Khởi nghĩa 
  - ĐCS   :    Đảng cộng sản - CM     :    Cách mạng
   - VH     :    Văn hóa 
   - PT      :    Phong trào     

  Nhắn tin cho tác giả
  Đoàn Thị Hồng Điệp @ 11:44 16/12/2008
  Số lượt xem: 12835
  Số lượt thích: 4 người (Nguyễn Huỳnh Mai, Hoàng Đạo, Nguyên Minh Tân, ...)
   
  Gửi ý kiến