Thông tin

Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Đơn điệu
  Bình thường
  Ý kiến khác

  Ảnh ngẫu nhiên

  Anh_Van_Giao_Tiep_Cho_Nguoi_Hoan_Toan_Mat_Goc___Ruby_Thao_Tran.flv NoiNayCoAnhSonTungMTP4772041.mp3 Bai_lam_so_3.flv Bai_thi_so_2.flv Bai_lam_so_1.flv Earth_hour_is_not_turn_off_lights_and_burn_candles.jpg Loan_dem_giang_sinh_2012.swf Giac_mo_trua8.swf Trian1.swf Tim_ve_dai_duong.swf Hatinhminhthuong.swf Kiniemmaitruong.swf Hmtuht.swf CRVIETNAM.swf QuehuongtoiB.swf VMai_chucmung831.swf 1329139651_17.jpg H_n_year_ht.swf Khuc_nhac_giang_sinh1.swf

  Thành viên trực tuyến

  9 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với Chào mừng bạn đến với website của Đoàn Thị Hồng Điệp.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
  Gốc > Hướng dẫn bài học > Lịch sử 11- cơ bản >

  Sử 11 -Bài 3: Trung Quốc

  Sử 11 -Bài 3: Trung Quốc

   cac_nuoc_dq_xau_xe_trung_quoc_500

  nam_kinh_hoa_uoc_500

  Hoà ước Nam Kinh 1842

  I. Trung Quốc bị các đế quốc xâm lược
  *Nguyên nhân Trung Quốc bị xâm lược:
  + Thế kỉ XVIII đầu XIX các nước tư bản phương Tây tăng cường xâm chiếm thị trường thế giới.

  + Trung Quốc là một thị trường lớn, béo bở, chế độ đang suy yếu  nên trở thành đối tượng xâm lược của nhiều đế quốc.

  + Chế độ phong kiến Mãn Thanh đang suy yếu.

  *Quá trình đế quốc xâm lược Trung Quốc:
    -Thế kỉ XVIII các đế quốc dùng mọi thủ đoạn, tìm cách ép chính quyền Mãn Thanh phải “mở cửa”, cắt đất.
    -Đi đầu là thực dân Anh :

   -Anh thực hiện “Chiến tranh thuốc phiện”(6-1840 đến 8-1842)

   -Chúng đã buộc nhà Thanh phải ký Hiệp ước Nam Kinh Năm 1842, chấp nhận các điều khoản thiệt thòi ( bồi thường chiến phí, nhượng Hồng Kông , mở 5 cửa biển …)
   - Đi sau  Anh, các nước khác đua nhau xâu xé Trung Quốc:

                              +Đức chiếm Sơn Đông.

                              +Anh chiếm châu thổ sông Dương Tử.

                              +Pháp chiếm Vân Nam, Quảng Tây,Quảng Đông.

                              +Nga - Nhật Bản chiếm vùng Đông Bắc.

  *Hậu quả: xã hội Trung Quốc nổi lên 2 mâu thuẫn cơ bản:

   +Nhân dân Trung Quốc với đế quốc.

   +Nông dân với phong kiến  .

  +Dẫn  đến phong trào đấu tranh chống phong kiến , đế quốc
  chien_tranh_thuoc_phien_400

   Chiến tranh thuôc phiện năm 1940

   de_quoc_chia_se_tq_400

  Các đế quốc chia sẻ Trung Quốc

   trung_quoc_400

  Sự phân chia vùng ảnh hưởng ở  Trung Quốc  của các đế quốc .

  II. Phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX.

  1.Khởi nghĩa Thái bình Thiên Quốc:
  - Diễn biến:Bùng nổ ngày 1/1/1851 tại kim Điền (Quảng Tây) ,lan rộng khắp cả nước, bị phong kiến đàn áp, năm 1864 thất bại
  - Lãnh đạo: Hồng Tú Toàn
  - Lực lượng: Nông dân
  - Tính chất: là cuộc khởi nghĩa nông dân vĩ đại chống phong kiến làm lung lay triều đình phong kiến Mãn Thanh.

  thai_binh_thien_quoc_400 

  Một cuộc họp của nghĩa quân Thái Bình Thiên Quốc

  2. Phong trào Duy Tân 1898:
  - Diễn biến: Năm 1898 diễn ra cuộc vận động Duy Tân, tiến hành cải cách cứu vãn tình thế.
  - Lãnh đạo: Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu.
  - Lực lượng: quan lại, sỹ phu tiến bộ, vua Quang Tự.
  - Tính chất: Cải cách dân chủ, tư sản, khởi xướng khuynh hướng dân chủ tư sản ở Trung Quốc, chỉ tồn tại 100 ngày .

   


   

   Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu.

   

   

  3. Phong trào Nghĩa Hòa đoàn:
  - Diễn biến: Năm 1899 bùng nổ ở Sơn Đông lan sang Trực Lệ, Sơn Tây, tấn công sứ quán nước ngoài ở Bắc Kinh.

  -Bị liên quân 8 nước đế quốc tấn công  nên thất bại.
  - Lực lượng: Nông dân.
  - Tính chất: Phong trào yêu nước chống đế quốc. Giáng một đòn mạnh vào đế quốc.
  * Nguyên nhân thất bại
  + Chưa có tổ chức lãnh đạo
  + Do sự bảo thủ, hèn nhát của triều đình phong kiến.
  + Do phong kiến và đế quốc cấu kết đàn áp
  luoc_do_phong_trao_nghia_hoa_doan_500_500

  Lược đồ phong trào Nghĩa Hoà Đoàn

   

  Nội dung

  khởi nghĩa Thái bình Thiên Quốc

  Phong trào Duy Tân

  Phong trào Nghĩa Hòa đoàn

  Diễn biến chính

  -Bùng nổ ngày 1/1/1851 tại kim Điền (Quảng Tây), lan rộng khắp cả nước.

  -Bị phong kiến đàn áp

  -Năm 1864 thất bại

  -Năm 1898 diễn ra cuộc vận động Duy Tân, tiến hành cải cách cứu vãn tình thế .

  -Diễn ra 100 ngày

  Năm 1899 bùng nổ ở Sơn Đông lan sang Trực Lệ, Sơn Tây, tấn công sứ quán nước ngoài ở Bắc Kinh, bị liên quân 8 nước đế quốc tấn công  nên thất bại

  Lãnh đạo

  Hồng Tú Toàn

  Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu

   

  Lực lượng

  Nông dân

  Quan lại, sỹ phu tiến bộ, vua Quang Tự

  Nông dân

  Tính chất - ý thức

  Là cuộc khởi nghĩa nông dân vĩ đại chống phong kiến làm lung lay triều đình phong kiến Mãn Thanh

  Cải cách dân chủ, tư sản, khởi xướng khuynh hướng dân chủ tư sản ở Trung Quốc

  Phong trào yêu nước chống đế quốc. Giáng một đòn mạnh vào đế quốc.

  III. Tôn Trung Sơn và cách mạng Tân Hợi 1911
  tan_hoi_500_01

  Lược đồ Cách mạng Tân Hợi

  * Tôn Trung Sơn và Đồng minh hội :
  - Tôn Trung Sơn là một trí thức có tư tưởng cách mạng theo khuynh hướng dân chủ tư sản.

  - Tháng 8/1905 Tôn Trung Sơn tập hợp giai cấp tư sản Trung Quốc thành lập Đồng minh hội- chính Đảng của giai cấp tư sản Trung Quốc.
  - Cương lĩnh chính trị: theo chủ nghĩa Tam Dân của Tôn Trung Sơn
  - Mục tiêu: lật đổ Mãn Thanh, thành lập dân quốc,thực hiện bình đẳng về ruộng đất ..

   bình quân địa quyền
  - Lực lượng : trí thức tư sản, tiểu tư sản ,địa chủ , thân sĩ bất bình với nhà Thanh.

  * Cách mạng Tân Hợi 1911
  * Nguyên nhân :
  + Nhân dân Trung Quốc mâu thuẫn với đế quốc phong kiến
  + Ngòi nổ của cách mạng là do nhà Thanh trao quyền kiểm soát đường sắt cho đế quốc nên phong trào “giữ đường” bùng nổ, nhân cơ hội đó Đồng minh hội phát động đấu tranh.
  + Khởi nghĩa bùng nổ ở Vũ Xương 10/10/1911, lan rộng khắp miền Nam, miền Trung.
  + Ngày 19/12/1911 Tôn Trung Sơn làm Đại Tổng thống lâm thời, tuyên bố thành lập chính phủ lâm thời Trung Hoa dân quốc.
  + Trước thắng lợi của cách mạng, tư sản thương lượng với nhà Thanh, đế quốc can thiệp.
  + Kết quả: Vua Thanh thoái vị, Tôn Trung Sơn từ chức, Viên Thế Khải làm Tổng thống.


  Tập tin:Xh1.jpg

    Khởi nghĩa Vũ Xương bắt đầu cuộc Cách Mạng Tân Hợi, 1911

  Tập tin:Xinhai01.jpg

   Quân Nhà  Mãn Thanh đầu hàng lực lượng cách mạng

  *Tính chất - ý nghĩa
          + Tính chất cuộc cách mạng tư sản không trịêt để.
          + Lật đổ phong kiến, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển, ảnh hưởng đến Châu Á.

  * Hạn chế :

  +Không thủ tiêu thực sự giai cấp phong kiến .

  + Không đụng chạm đến các nước đế quốc xâm lược.

  + Không giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.

   ton_trung_son_500

   Tôn Trung Sơn

   

  Đoàn thị Hồng Điệp sưu tầm và biên tập


  Nhắn tin cho tác giả
  Đoàn Thị Hồng Điệp @ 17:15 13/09/2011
  Số lượt xem: 181679
  Số lượt thích: 3 người (Phan Quyên, Nha Đam Lê, Nguyễn Hương)
   
  Gửi ý kiến