Thông tin

Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Đơn điệu
  Bình thường
  Ý kiến khác

  Ảnh ngẫu nhiên

  Anh_Van_Giao_Tiep_Cho_Nguoi_Hoan_Toan_Mat_Goc___Ruby_Thao_Tran.flv NoiNayCoAnhSonTungMTP4772041.mp3 Bai_lam_so_3.flv Bai_thi_so_2.flv Bai_lam_so_1.flv Earth_hour_is_not_turn_off_lights_and_burn_candles.jpg Loan_dem_giang_sinh_2012.swf Giac_mo_trua8.swf Trian1.swf Tim_ve_dai_duong.swf Hatinhminhthuong.swf Kiniemmaitruong.swf Hmtuht.swf CRVIETNAM.swf QuehuongtoiB.swf VMai_chucmung831.swf 1329139651_17.jpg H_n_year_ht.swf Khuc_nhac_giang_sinh1.swf

  Thành viên trực tuyến

  8 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với Chào mừng bạn đến với website của Đoàn Thị Hồng Điệp.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
  Gốc > Hướng dẫn bài học > Lịch sử lớp 9 >

  Sử 9 Bài34 - TỔNG KẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT ĐẾN NĂM 2000.

   Sử 9 Bài34 - TỔNG KẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT ĐẾN NĂM 2000.

   427px-map-of-vietnam-divisions.svg_500

  Bản đồ hành chính Việt Nam.

  I. Các giai đoạn lịch sử chính và đặc điểm của tiến trình lịch sử.

  1. Giai đoạn 1919 – 1930:

  - Thực dân Pháp  tiến hành chương trình khai thác lần thứ 2, xã hội nước ta từ phong kiến lạc hậu chuyển thành xã hội thuộc địa.

  - 3/2/1930, Đảng CSVN ra đời, từ đó Cách mạng Việt  Nam  chấm dứt sự khủng hoảng về đường hướng và lãnh đạo cách mạng

  2. Giai đoạn 1930 – 1945:

  - Ngay từ khi mới ra đời, Đảng đã lãnh đạo cao trào CM 1930 -1931, sau đó bị địch dìm trong máu lửa. Nhưng đó là cuộc tổng diễn tập lần thứ nhất của Cach mạng tháng Tám 1945.

  - Sau phong trào tạm lắng 1932 -1935, cách mạng được khôi phục bùng lên lên với khí thế mới.

  - Cao trào dân chủ 1936 – 1939, chống bọn phản động thuộc địa đòi “tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình”.

  - Cao trào này Đảng đã tôi luyện được đội quân chính trị hàng triệu người. Đó thực sự là cuộc tổng diễn tập lần thứ 2 của  Cách mạng tháng Tám 1945.

  - Sau khi chiến tranh thế giới thứ 2 bùng nổ, phát xít Nhật vào Đông Dương .

  - 9/3/1945, Nhật đảo chính Pháp, nhân cơ hội đó, Đảng phát động cao trào kháng Nhật cứu nước.

  - 14/8/1945, phát xít Nhật đầu hàng đồng minh vô điều kiện, Đảng phát động quần chúng đứng lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước.

   

  3. Giai đoạn 1945 – 1954:

  -Cách mạng tháng Tám  thành công, chính quyền non trẻ phải đương đầu với muôn vàn khó khăn thử thách.

  - 19/12/1946, Đảng phát động toàn dân đứng lên kháng chiến  với đường lối: toàn dân, toàn diện, trường kì, tự lực cánh sinh với nỗ lực cao nhất, dân tộc ta đã lập nên chiến thắngĐiện  Biên Phủ  (7/5/1954) chấn động địa cầu.

  - Hiệp định Giơ-ne-vơ được kí kết, hòa bình trở lại miền Bắc.

   800px-the_ba_dinh_meeting-hall_500

  Hội trường Ba Đình

   

  4. Giai đoạn 1954 – 1975:

  - Sau khi  kháng chiến chống Pháp thắng lợi, đất nước tạm thời chia làm 2 miền.

  - Đảng lãnh đạo nhân dân 2 miền Nam Bắc cùng 1 lúc thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược khác nhau:

  + Miền Bắc xây dựng CNXH.

  + Miền Nam tiếp tục hoàn thành CM dân tộc, dân chủ nhân dân.

  - Sau hơn 20 năm đấu tranh kiên cường, bất khuất, dân tộc ta đã lập nên đại thắng mùa xuân 1975, kết thúc thắng lợi cuộc  kháng chiến  chống Mĩ, mở ra kỉ nguyên mới trong lịch sử dân tộc – kỉ nguyên độc lập tự do, cả nước đi lên CNXH.

   bac_my_thuan_500

  Cầu Mỹ Thuận

   

  5 Giai đoạn 1975  đến  nay:

  - Sau đại thắng mùa xuân 1975, đất nước thống nhất, cả nước đi lên CNXH.

  - 12/1976, đại hội Đảng lần thứ IV đã tổng kết 21 năm xây dựng XHCN ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà ở miền Nam, nêu rõ con đường chủ yếu cả nước đi lên CNXH.

  - Đổi tên Đảng Lao động Việt Nam  thành Đảng CSVN.

  - Trong quá trình xây dựng CNXH, chúng ta đạt nhiều thành tựu và gặp không ít khó khăn thiếu sót.

  - 12/1986, Đại hội Đảng lần VI đề ra đường lối đổi mới.

  - Chúng ta đạt được thành tựu to lớn về nhiều mặt, chủ yếu là về kinh tế.

  - Tuy vậy, khó khăn thách thức còn nhiều nhưng chúng ta nhất định thành công.

   

  II. Nguyên nhân thắng lợi, những bài học kinh nghiệm, phương hướng đi lên.

  1. Nguyên nhân thắng lợi:

  - Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta phát huy truyền thống yêu nước, kiên trì với con đường XHCN đã chọn, chúng ta đã đánh thắng kẻ thù hùng mạnh.

  - Trong quá trình xây dựng XHCN, chúng ta đạt nhiều thành tựu to lớn, nhưng còn tồn tại không ít thiếu sót, sai lầm.

  Đến 12/1986, Đại hội lần VI của Đảng

  Thành tựu: đã đề xướng đổi mới, đáp ứng được nhu cầu cấp bách của dân tộc, được toàn dân ủng hộ.

  2. Bài học kinh nghiệm:

  - Dưới sự lảnh đạo của Đảng, với đường lối giương cao 2 ngọn cờ: độc lập dân tộc và CNXH, đó là cội nguồn của mọi thắng lợi.

  - Củng cố, tăng cường khối đoàn kết dân tộc là nhân tố quyết định mọi thành công của cách mạng.

  - Tăng cường khối đoàn kết khắng khít giữa Đảng và quần chúng, đặc biệt là quan hệ giữa Đảng với nhà nước và các cơ quan dân cử.

   trang_ti_trong_mit

  Trang trại trồng mít tại Bình Dương.

  Đoàn thị Hồng Điệp sưu tầm và biên tập


  Nhắn tin cho tác giả
  Đoàn Thị Hồng Điệp @ 11:39 05/01/2011
  Số lượt xem: 6400
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến