Thông tin

Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Đơn điệu
  Bình thường
  Ý kiến khác

  Ảnh ngẫu nhiên

  Anh_Van_Giao_Tiep_Cho_Nguoi_Hoan_Toan_Mat_Goc___Ruby_Thao_Tran.flv NoiNayCoAnhSonTungMTP4772041.mp3 Bai_lam_so_3.flv Bai_thi_so_2.flv Bai_lam_so_1.flv Earth_hour_is_not_turn_off_lights_and_burn_candles.jpg Loan_dem_giang_sinh_2012.swf Giac_mo_trua8.swf Trian1.swf Tim_ve_dai_duong.swf Hatinhminhthuong.swf Kiniemmaitruong.swf Hmtuht.swf CRVIETNAM.swf QuehuongtoiB.swf VMai_chucmung831.swf 1329139651_17.jpg H_n_year_ht.swf Khuc_nhac_giang_sinh1.swf

  Thành viên trực tuyến

  8 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với Chào mừng bạn đến với website của Đoàn Thị Hồng Điệp.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  CHÍNH SÁCH ĐÔ HỘ CỦA NHÀ MINH

  677190 CHÍNH SÁCH ĐÔ HỘ CỦA NHÀ MINH 1.Tổ chức chính quyền đô hộ của nhà Minh Năm 1407, sau khi chiếm được Đông Đô, nhà Minh đã đổi nước ta làm quận Giao Chỉ, coi như địa phương quận huyện của Trung Quốc. Chúng lập chính quyền theo mô hình “chính quốc”. Đứng đầu quận Giao Chỉ là ba...

  Cuộc xâm lược và đô hộ của nhà Minh (1407-1427)

  677180 Cuộc xâm lược và đô hộ của nhà Minh (1407-1427) 1 Cuộc xâm lược của nhà Minh Năm 1406, lấy cớ nhà Hồ cướp ngôi của nhà Trần, nhà Minh huy động một lực lượng lớn gồm 20 vạn bộ binh và thuỷ binh cùng với hàng chục vạn dân phu vận chuyển, dưới quyền chỉ huy của Chu...

  Hồ Quý Ly và vương triều Hồ (1400-1407)

  670181 Hồ Quý Ly và vương triều Hồ (1400-1407) * Khủng hoảng cuối Trần Nửa sau thế kỷ XIV xã hội Đại Việt đã lâm vào một cuộc khủng hoàng trầm trọng. Các điền trang ngày một phát triển, nhưng sản xuất lại trở nên trì trệ, đời sống các nông nô, nô tì trong đó bị bần cùng hoá....

  Nhà Hồ (Từ năm 1400 - 1407)

  670170 Giai đoạn độc lập - Nhà Hồ Hồ Quý Ly Niên hiệu: Thánh Nguyên Vào cuối thế kỷ XIV, đất nước ở trong tình trạng rối ren. Triều Trần đã trở nên ruỗng nát, bị lung lay tận gốc. Nhân hoàn cảnh đó, Hồ Quý Ly, một quý tộc có vây cánh và thanh thế trong triều...

  Nhà Trần (1225-1400) : kinh tế , xã hội ..

  648247 * Chính sách kinh tê của Nhà nước phong kiên thời Trần Nhà nước thời Trần đã thi hành chính sách trọng nông, khuyến khích nông nghiệp. Cùng với chính sách "ngụ binh ư nông" kết hợp kinh tế với quốc phòng, Triều đình đã lập ra Ty Khuyến nông, đặt các chức quan Hà đê chánh phó sứ. Năm...

  Nhà Trần (1225-1400) : quân đội ,luật pháp.

  648216 Tổ chức quân đội Quân đội nhà Trần là một quân đội mạnh, thiện chiến, được huấn luyện tốt và được thử thách qua các cuộc kháng chiến. Có các loại quân: cấm quân bảo vệ kinh thành, quân địa phương các lộ và quân của các quý tộc gọi là vương hầu gia đồng, gia binh. Quân Tứ sương coi...

  Nhà Trần (1225-1400)

  648170 Nhà Trần (1225-1400) Vương triều Trần tồn tại được 174 năm, gồm 12 đời vua (không kể Dương Nhật Lễ ở ngôi năm 1369). Họ Trần quê gốc ở hương Tức Mặc (ngoại thành Nam Định), từ nhiều đời sang làm nghề chài lưới ở huyện Long Hưng (Thái Bình), trở thành những hào trưởng có thế lực về kinh...

  TRIỀU TRẦN (1225-1400)

  632358 TRIỀU TRẦN (1225-1400) Trần Phế Đế (1377-1388); Trần Thuận Tông (1388-1398); Trần Thiếu Đế (1398-1400). Trần Phế Đế (1377-1388) Niêu hiệu: Xương Phù Thượng hoàng Nghệ Tông được tin vua Duệ Tông chết trận bèn lập con Duệ Tông là Hiền, sinh nǎm Tân Sửu (1361) lên nối ngôi, hiệu là Phế Đế....

  TRIỀU TRẦN (1225-1400)

  632344 TRIỀU TRẦN (1225-1400) (Tiếp theo) Trần Thái Tông (1225-1258; Trần Thánh Tông (1258-1278); Trần Nhân Tông (1279-1293); Trần Anh Tông (1293-1314); Trần Minh Tông (1314-1329); Trần Hiến Tông (1329-1341); Trần Dụ Tông (1341-1369); Trần Nghệ Tông (1370-1372); Trần Duệ Tông (1372-1377); Trần Phế Đế (1377-1388); Trần Thuận Tông (1388-1398); Trần Thiếu Đế (1398-1400). Trần Minh Tông (1314-1329)Niên hiệu:- ...

  TRIỀU TRẦN (1225-1400)

  632326 TRIỀU TRẦN (1225-1400) Trần Thái Tông (1225-1258; Trần Thánh Tông (1258-1278); Trần Nhân Tông (1279-1293); Trần Anh Tông (1293-1314); Trần Minh Tông (1314-1329); Trần Hiến Tông (1329-1341); Trần Dụ Tông (1341-1369); Trần Nghệ Tông (1370-1372); Trần Duệ Tông (1372-1377); Trần Phế Đế (1377-1388); Trần Thuận Tông (1388-1398); Trần Thiếu Đế (1398-1400). Trần Thái Tông (1225-1258) Niên hiệu: - Kiến Trung (1225-1231) - Thiên ứng...

  TRIỀU LÝ (1010 - 1225) - Tiếp theo

  625449 Lý Thái Tổ (1010-1028)- Lý Thái Tông (1028-1054)- Lý Thánh Tông (1054-1072)- Lý Nhân Tông (1072-1127)- Lý Thần Tông (1128-1138)- Lý Anh Tông (1138-1175)- Lý Cao Tông (1176-1210)- Lý Huệ Tông (1211-1225)- Lý Chiêu Hoàng (1224-1225). Lý Huệ Tông (1211-1225) Niên hiệu: Kiến Gia Vua Lý Huệ Tông tức Lý Sảm, con trai vua...

  TRIỀU LÝ (1010 - 1225) - Tiếp theo

  625447 Lý Thái Tổ (1010-1028)- Lý Thái Tông (1028-1054)- Lý Thánh Tông (1054-1072)- Lý Nhân Tông (1072-1127)- Lý Thần Tông (1128-1138)- Lý Anh Tông (1138-1175)- Lý Cao Tông (1176-1210)- Lý Huệ Tông (1211-1225)- Lý Chiêu Hoàng (1224-1225). Lý Nhân Tông (1072-1127) Niên hiệu: - Thái Ninh (1072-1075) - Anh Võ Chiêu Thắng (1076-1084) -...

  TRIỀU LÝ (1010 - 1225)

  625441 Lý Thái Tổ (1010-1028)- Lý Thái Tông (1028-1054)- Lý Thánh Tông (1054-1072)- Lý Nhân Tông (1072-1127)- Lý Thần Tông (1128-1138)- Lý Anh Tông (1138-1175)- Lý Cao Tông (1176-1210)- Lý Huệ Tông (1211-1225)- Lý Chiêu Hoàng (1224-1225). Lý Thái Tổ (1010-1028) Niên hiệu: Thuận Thiên Người khởi dựng triều Lý là Lý Công Uẩn...

  Nhà Tiền Lê, kinh đô Hoa Lư (29 năm, 980 - 1009)

  597029 Nhà Tiền Lê Nhà Tiền Lê trị vì đất nước ta trong 29 năm, trải qua 3 đời vua, bao gồm - Lê Đại Hành (980-1005) - Lê Trung Tông (1005) - Lê Long Đĩnh (1005-1009) ♦ Lê Ðại Hành (980-1005) Niên hiệu: Thiên Phúc (980-988) Hưng Thống (989-993) Ứng Thiên (994-1005). Lê Hoàn sinh năm 914...

  NHÀ ĐINH VÀ SỰ THỐNG NHẤT NƯỚC NHÀ.

  584346 NHÀ ĐINH VÀ SỰ THỐNG NHẤT NƯỚC NHÀ. Đinh Tiên Hoàng (968-970)- Phế Đế (979-980 Toàn cảnh Cố đô Hoa Lư * Đinh Tiên Hoàng (968-970) Niên hiệu: Thái Bình (970-979) Đinh Bộ Lĩnh người động Hoa Lư, Châu Đại Hương (Hoa Lư, Ninh Bình), con Đinh Công Trứ, một nha tướng của Dương Đình Nghệ giữ chức Thứ...

  Loạn 12 sứ quân (966-968)

  574944 Loạn 12 sứ quân - Đinh Bộ Lĩnh thống nhất đất nước : Từ những năm 960, đất nước càng rối loạn. Ngô Xương Văn (Xương Ngập chết vào năm 954) nhiều lần đem quân đi đàn áp các cuộc nổi loạn nhưng không có kết quả. Năm 965, Xương Văn chết. Đất nước rơi vào...

  Tình hình đất nước dưới thời Ngô (939-967)

  567030 Tình hình đất nước dưới thời Ngô (939-967) Sau khi đánh bại cuộc xâm lược lần thứ hai của quân Nam hán, với uy danh của chiến thắng Bạch Đằng, năm 939, Ngô Quyền xưng vương, bãi bỏ chế độ tiết độ sứ, xây dựng triều đình mới, lấy Cổ Loa (Đông Anh...

  Các Vương triều Ngô – Đinh – Tiền Lê

  567000 Các Vương triều Ngô – Đinh – Tiền Lê Các Vương triều Ngô – Đinh – Tiền Lê Sau chiến thắng Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng vương hiệu (939), thực sự đã khôi phục nền độc lập và chủ quyền quốc gia, chấm dứt 10 thế kỷ Bắc thuộc. Nói như sử cũ,...