Thông tin

Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Đơn điệu
  Bình thường
  Ý kiến khác

  Ảnh ngẫu nhiên

  Anh_Van_Giao_Tiep_Cho_Nguoi_Hoan_Toan_Mat_Goc___Ruby_Thao_Tran.flv NoiNayCoAnhSonTungMTP4772041.mp3 Bai_lam_so_3.flv Bai_thi_so_2.flv Bai_lam_so_1.flv Earth_hour_is_not_turn_off_lights_and_burn_candles.jpg Loan_dem_giang_sinh_2012.swf Giac_mo_trua8.swf Trian1.swf Tim_ve_dai_duong.swf Hatinhminhthuong.swf Kiniemmaitruong.swf Hmtuht.swf CRVIETNAM.swf QuehuongtoiB.swf VMai_chucmung831.swf 1329139651_17.jpg H_n_year_ht.swf Khuc_nhac_giang_sinh1.swf

  Thành viên trực tuyến

  8 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với Chào mừng bạn đến với website của Đoàn Thị Hồng Điệp.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Cuộc vận động Cách mạng tháng Tám (1939 - 1945)- phần 1

  3518560 I. Biến động mạnh mẽ của tình hình kinh tế, xã hội Việt Nam trong thế chiến thứ II. 1.Bối cảnh thế giới trong những năm đầu của Cuộc chiến tranh lần II . Cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai không chỉ là làm thay đổi cục diện chính trị trên thế giới mà còn tác dụng trực tiếp...

  Lịch sử Việt Nam từ 1930 đến 1945- Phong trào đấu tranh đòi tự do, dân chủ những năm 1936 – 1939.

  3518328 Phong trào đấu tranh đòi tự do, dân chủ những năm 1936 – 1939 .Tính chất, diễn biến và ý nghĩa và bài học kinh nghiệm của phong trào. a .Phong trào đấu tranh đòi tự do dân chủ trong những năm 1936 – 1939. Sự biến động của thế giới và trong nước đã tác động đến phong trào...

  Lịch sử Việt Nam từ 1930 đến 1945- Tình hình thế giới và Việt Nam sau khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933

  Tình hình thế giới và Việt Nam sau khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933. a.Tình hình thế giới 1929 - 1933 . Từ giữa những năm 30 của thế kỉ XX, cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933) đã kết thúc, nhưng hậu quả vẫn còn tác động nặng nề đến nhiều nước tư bản chủ nghĩa. Mâu...

  Lịch sử Việt Nam từ 1930 đến 1945- Thoái trào cách mạng và cuộc đấu tranh phục hồi phong trào 1932- 1935

  3515526 4. Thoái trào cách mạng và cuộc đấu tranh phục hồi phong trào 1932- 1935 a. Chính sách mới của thực dân Pháp (1931- 1935) Từ cuối năm 1931, phong trào cách mạng tạm thời lắng xuống. Tuy vậy, chính qyền thực dân Pháp ở Đông Dương vẫn rất lo sợ những người cộng sản. Toàn quyền Patxkiê (Pasquyer) tuyên...

  Lịch sử Việt Nam từ 1930 đến 1945- Tình hình kinh tế, xã hội và phong trào cách mạng VN nửa đầu những năm 1930

  3515464 I. Tình hình kinh tế, xã hội và phong trào cách mạng VN nửa đầu những năm 1930 1. Tình hình kinh tế nửa đầu những năm 1930 Trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế thế giới, kinh tế Việt Nam vốn bị phụ thuộc vào kinh tế nước Pháp, nay phải gánh chịu hậu quả khủng hoảng ở “chính...

  Lịch sử Việt Nam từ 1919 đến 1930: Phong trào dân tộc ở Việt Nam 1925 - 1930

  3514697 III. Phong trào dân tộc ở Việt Nam 1925 - 1930 1. Sự xuất hiện và hoạt động của hội Việt Nam thanh niên cách mạng và Tân Việt cách mạng a. Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên: Tháng 12 – 1924, Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu (Trung Quốc) đã lựa chọn một số thanh niên ưu tú...

  Lịch sử Việt Nam từ 1919 đến 1930: Phong trào đấu tranh ở Việt Nam 1919 - 1925

  3514659 II. Phong trào đấu tranh ở Việt Nam 1919 - 1925 1. Bối cảnh thế giới sau chiến tranh lần thứ Nhất. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) là cuộc chiến tranh phân chia quyền lực, thuộc địa, thị trường thế giới giữa các cường quốc đế quốc. Cuộc chiến tranh đế quốc này đem lại hậu...

  Lịch sử Việt Nam từ 1919 đến 1930: Tình hình kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội Việt Nam từ 1919 đến 1930

  3514642 I. Tình hình kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội Việt Nam từ 1919 đến 1930. 1. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp và những biến đổi trong nền kinh tế Việt Nam. a.Cuộc khai thác thuộc địa lần II của thực dân Pháp. Khi chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc,...

  XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC VÀ ĐẤU TRANH CHỐNG MĨ – NGỤY Ở MIỀN NAM (1954-1965)- phần 3

  3507331 IV- Miền Bắc xây đựng bước đầu cơ sở vật chất là kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội (1961-1965) 1. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Bước vào năm 1960, tình hình thế giới và trong nước có nhiều chuyển biến quan trọng. Trên thế giới, hệ thống xã hội chủ nghĩa do Liên...

  XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC VÀ ĐẤU TRANH CHỐNG MĨ – NGỤY Ở MIỀN NAM (1954-1965)- phần 2

  3504975 III- Miền Nam đấu tranh chống chế độ Mĩ – Diệm, giữ gìn và xây dựng lực lượng, tiến tới "Đồng khởi” (1954-1960) Sẵn có dã tâm từ lâu, lợi dụng cơ hội Pháp bại trận, đế quốc Mĩ từng bước gạt Pháp để độc chiếm miền Nam Việt Nam. Ngay từ trước khi Hiệp định Giơnevơ được kí kết,...

  XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC VÀ ĐẤU TRANH CHỐNG MĨ – NGỤY Ở MIỀN NAM (1954-1965)-ph 1

  3477305 XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC VÀ ĐẤU TRANH CHỐNG MĨ – NGỤY Ở MIỀN NAM (1954-1965)-Phần 1 I- Tình hình Việt Nam sau Hiệp định Giơnevơ và nhiệm vụ cách mạng trong thời kì mới Sau 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và can thiệp Mĩ , nhân dân ta giành được thắng...

  BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾNTOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1950 - 1953)- ph 3

  3468516 BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾNTOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1950 - 1953) Để động viên các tầng lớp nhân dân phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đẩy mạnh cuộc kháng chiến sang giai đoạn mới, Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định mở Hội nghị thi đua toàn quốc, toàn quân. Ngày 1-5-1952, Đại...

  BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾNTOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1950 - 1953)- ph 2

  IV- Xây dựng và củng cố hậu phương kháng chiến về mọi mặt Hậu phương có vai trò đặc biệt quan trọng, là một trong những nhân tố thường xuyên có tính chất quyết định thắng lợi của chiến tranh. Nhận thức rõ tầm quan trọng của hậu phương, Đảng ta sớm đề ra đường lối, chủ trương, chính sách...

  BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾNTOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1950 - 1953)- ph 1

  3468436 BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾNTOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1950 - 1953) - Mở đầu là Chiến dịch tiến công Biên giới thu - đông 1950 giành thắng lợi. Sau thắng lợi Biên giới, quân ta mở liên tiếp nhiều chiến dịch tiến công và phản công trên cả ba chiến trường (đồng bằng, trung...

  VIỆT NAM NHỮNG NĂM ĐẦU TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1946 – 1950) phần 4 ( tiếp theo)

  c) Về kinh tế Nhiệm vụ của nhân dân ta là phải nỗ lực xây dựng nền kinh tế kháng chiến có tính chất dân chủ nhân dân, có khả năng tự cấp, tự túc, vừa đáp ứng được những nhu cầu của kháng chiến, vừa từng bước cải thiện đời sống của cán bộ, bộ đội và nhân dân;...

  VIỆT NAM NHỮNG NĂM ĐẦU TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1946 – 1950) phần 4

  V- Đẩy mạnh kháng chiến toàn dân, toàn diện chống thựcdân Pháp xâm lược 1. Âm mưu của thực dân Pháp sau thất bại ở Việt Bắc Sau thất bại trong cuộc tấn công Việt Bắc, thực dân Phápbuộc phải chuyển sang đánh lâu dài với ta. Chúng thay đổi lạiviệc bố trí lực lượng, thay đổi cách đóng quân,...

  VIỆT NAM NHỮNG NĂM ĐẦU TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1946 – 1950)- phần 2

  3507360 II- Cuộc Chiến đấu của quân và dân ta ở thủ đô và các đô thị khác phía Bắc vĩ tuyến 16 Theo chủ trương của Bộ Tổng chỉ huy, mục tiêu cuộc tiếncông quân sự của quân và dân ta là Hà Nội, tiếp đó là các thànhphố Đà Nẵng, Huế, Vinh, Nam Định, Hải Dương... nhằm tiêuhao, tiêu...

  VIỆT NAM NHỮNG NĂM ĐẦU TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1946 – 1950) – phần 1

  3507357 I. Kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp bùng nổ.Đường lối kháng chiến chống Pháp của Đảng 1. Âm mưu, hành động chiến tranh của thực dân Pháp Hai ngày sau khi kí Hiệp định Sơ bộ, trong cuộc gặp các Khu trưởng và Đại đội trưởng tự vệ thành Hà Nội tại Toà Thị chính, Chủ tịch Hồ...